Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa kiềm tính manhedi-đôlômi dùng cho zon nung lò quay nung clinke xi măng trên cơ sở đôlômi và MgO lấy từ đôlômi

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề - II. Cơ sở khoa học và những kỹ thuật tiến bộ của thế giới trong lĩnh vực sản xuất và sử dụng gạch chịu lửa kiềm tính cho công nghiệp xi măng - 1. Cơ sở khoa học của sản xuất VLCL - 2. Gạch chịu lửa kiềm tính dùng để xây lắt gôn nung lò quay nung clinker xi măng - 3.Tình hình nghiên cứu gạch kiềm tính trong nước - III. Những kết quả nghiên cứu - A. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu - B. Kết quả của quá trình nghiên cứu 1. Đặc tính nguyên liệu sử dụng - 2. Tính toán lựa chọn công thức phối liệu và tiến hành nghiên cứu chế độ công nghệ chế tạo clinker chịu lửa manheđi-đôlômi - 3. Nghiên cứu xác định chế độ công nghệ chế tạo gạch - IV. Kết luận - 1. về mặt công nghệ và kỹ thuật chế tạo sản phẩm - 2. Về tính năng kỹ thuật và chất lượng sản phẩm - 3. Về sử dụng sản phẩm - 4. Về phương hướng giải quyết nguyên liệu - 5. Về khả năng và phương hướng triẻn khai áp dụng kết quả - V. Những căn cứ và cơ sở cho tính toán dự án đầu tư áp dụng sản xuất - 1. Căn cứ cho xây dựng dự án - 2. Sản lượng và chất lượng sản phẩm - 3. Nhu cầu cung cấp nguyên liệu - 4. Công nghệ sản xuất - 5. Nguồn cung cấp thiết bị và cân đối thiết bị - 6. Phần kinh tế - 7. Kết luận của dự án dự thảo đầu tư áp dụng đề tái

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành