Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xử lý đất phèn, đất mặn để sản xuất gạch nung

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. Mở đầu - B. Cơ sở để giải quyết vấn đề: - I. Những tính chất cơ bản của đất mặn, đất phèn - II. Bản chất và cơ chế của quá trình đun gạch - C. Kết quả nghiên cứu : 1. Kết quả nghiên cứu thí nghiệm trong phòng - 2. Kết quả thí nghiệm tỏng sản xuất

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành