Tìm kiếm nâng cao

Xây dựng điều lệ thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-9/1985
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Đặt vấn đề - I. Sơ lược về tình hình TNKS làm VLXD ở nước ta - II. Tình hình điều tra địa chất, khai thác, sử dụng bảo vệ và quản lý TNKS làm VLXD trong thời gian qua - III. Điều lệ thống nhất quản lý Nhà nước về TNKS làm VLXD - IV. Giải thích nội dung điều lệ thống nhất quản lý Nhà nước về TNKS làm VLXD - V. Kết luận và kiến nghị - Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành