Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu và quặng Việt Nam để làm men màu cho vật liệu xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-7/1980
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu - II. Nội dung - 1. Tình hình và kết quả nghiên cứu về đề tài trên thế giới và trong nước - 2. Phương pháp nghiên cứu nội dung và kết quả nghiên cứu - III. Hiệu quả - IV. Kết luận - V. Kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành