Tìm kiếm nâng cao

Vật liệu ghép kín mối nối tường ngoài của nhà lắp ghép trên cơ sở matit bitum cao su

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần mở đầu - Phần thứ nhất: Vật liệu mattit bitum cao su và khả năng liên kết trong mối nối - I. Hình thành dung dịch bitum cao su - II. Mattit bitum cao su - III. Xác định khả năng liên kết của mattit bitum cao su với bề mặt panen trong mối nối - IV. Sơ đồ dây chuyền sản xuất vật liệu bitum cao su - Phần thứ hai: Thí nghiệm xác định khả năng chống thấm của vật liệu mattit bitum cao su trong mối nối ngang tường ngoài - - Công nghệ thi công mattit bitum cao su vào mối nối ngang - Phần thứ ba: kết luận và đề nghị - Phần thứ tư: áp dụng thử nghiệm mattit bitum cao su - Tài liệu tham khảo

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành