Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nước để làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của hồ clanhke xi măng pooclăng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. đặt vấn đề B. Vài nét khái quát về nghiên cứu và sử dụng TCP để làm phụ gia điều chỉnh C. Thực nghiệm I. Phương pháp II. Kết quả và thảo luận 1. Nghiên cứu bản chất thạch cao phospho của ta 2. Nghiên cứu khả năng sử dụng trực tiếp thạch cao phospho làm phụ gia điều chỉnh 3. Nghiên cứu ảnh hưởng riêng rẽ một số tạp chất trong TCP lên một vài tính chất cơ bản của xi măng 4. Nghiên cứu gia công phế thải thạch cao phospho TCP1 và TCP2 5. nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia thạch cao phospho lên thành phần pha mới tạo thành khí hyđrat xi măng 6. ảnh hưởng của thạch cao phospho lên một số tính tính chất quan trọng của xi măng III. Kết luận kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm IV. ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất thủ công nghiệp V. Hiệu quả kinh tế xã hội khoa học kỹ thuật của đề tài VI. Kết luận chung VII. Một số đề nghị VIII. Phục lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành