Tìm kiếm nâng cao

Biên soạn công nghệ tiến bộ cho công tác thi công xây lắp và các phương tiện cơ giới hoá thi công

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-1/1985
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Xây dựng nhà ở tấm lớn 1. Đặt vấn đề 2. Tổng quan xây dựng nhà ở tấm lớn 3. Cơ sở khoa học của hướng dẫn kỹ thuật 4. Kết quả nghiên cứu khoa học Chương 2: Xây dựng nhà dân dụng bằng ván khuôn trượt 1. đặt vấn đề 2. Tổng quan xây dựng nhà dân dụng bằng phương pháp trượt 3. Cơ sở khoa học của hướng dẫn kỹ thuật 4. Kết quả nghiên cứu khoa học

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành