Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Mã số: 26-02-07-04

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng -BXD
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mở đầu.
- Phần thứ nhất: Tầm quan trọng và những giới hạn phạm vi mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
- Phần thứ hai: Cơ sở khoa học của việc xác định hiệu quả kinh tế công tác nghiên cứu khoa học- kỹ thuật trong lĩnh vực VLXD

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành