Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tạo hình gạch không nung (máy rung gạch thuỷ lực R-78)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1985
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu - II. Nội dung - B. Phương pháp nghiên cứu nội dung và kết quả - a. Quá trình nghiên cứu triển khai đề tài - b. Các bước thiết kế - c. Quá trình chế tạo và chạy thử - C. Kết Luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành