Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu sản xuất nồi nấu thuỷ tinh từ nguyên liệu trong nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1985
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. Đặt vấn đề- B. Phần nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - I. Những yêu cầu đối với nồi nấu thuỷ tinh - II. Lựa chọn nguyên liệu chế tạo nồi nấu thuỷ tinh - III. Lựa chọn phối liệu chế tạo nồi - C. Phần nghiên cứu công nghệ - D. Nghiên cứu khả năng ứng dụng - E. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành