Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu thuỷ tinh cách điện dạng đứng 10, 20, 35 KV

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-10/1983
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Phần mở đầu - 1. Tình hình nghiên cứu sản xuất thỷ tinh cách điện cho các đường dây tải điện cao thế ở nước ngoài - 2. Sơ lược tình hình nghiên cứu sản xuất thuỷ tinh cách điện dạng đứng ở trong nước - II. Các vấn đề KHKT đã giải quyết - 1.Nghiên cứu lựa chọn thành phần thuỷ tinh cách điện dạng đứng phù hợp với điều kiện trong nước - 2. Thiết kế hình mẫu sản phẩm - 3. Giải quyết vấn đề tạo hình sản phẩm - 4. Nghiên cứu quy trình ủ sản phẩm - 5. Nghiên cứu chống sự phá huỷ sản phẩm dưới tác dụng của nhiệt độ - 6. Nghiên cứu chất gắn và công nghệ gắn lắp - 7. Dây chuyền công gnhệ sản phẩm thuỷ tinh cách đienẹ dạng đứng 10,20,35 KV - III. Các kết quả đạt được - 1. Các đặc tính kỹ thuật của thuỷ tinh cách điện dạng đứng 10 KV - 2. Các đặc tính kỹ thuật thuỷ tinh cách điện dạng đứng 35 KV - VI. Các chỉ tiêu kinh tế - 1. Phương án sản phẩm - 2. Giá thành sản phẩm - 3. Một số chỉ tiêu kinh tế - V. Kết luận và kiến nghị -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành