Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho gạch men thay thế men trắng Nhật bản. Mã số: 26-02-03-05b

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện vật liệu xây dựng-BXD
Năm xuất bản: 1981
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu.
- II. Tình hình nghiên cứu sản xuất men cho gạch men trên thế giới và ở nước ta.
- III. Nội dung nghiên cứu - 1. Phương pháp nghiên cứu - 2. Nguyên liệu sử dụng nghiên cứu - 3. Phần thí nghiệm - 4. Dự kiến dây chuyền công nghệ sản xuất Frit và men.
- IV. Thực nghiệm bán sản xuất men tại nhà máy gạch men Thanh Thanh.
V. Dự kiến dây chuyền công nghệ sản xuất Frit và men trắng đục cho nhà máy gạhc men Thanh Thanh.
- VI. Ý nghĩa kinh tế.
- VII. Kết luận chung.
- VIII. Kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành