Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông có độ sụt cao

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Một số nét về tình hình nghiên cứu, sản xuất và sử dụng phụ gia siêu dẻo ở ngoài nước và ở nước ta - Phần thứ hai: các kết quả nghiên cứu và thực nghiệm - I. Nghiên cứu xác lập chế độ công nghệ sản xuất - II. Một số thí nghiệm kiểm chứng năng tác dụng của phụ gia SD-83 và sơ bộ xác định cơ chế tác dụng của nó đối với xi măng - III. ảnh hưởng của SD-83 đến thời gian đong kết của xi măng - IV. ảnh hưởng của SD-83 đến 1 số tính chất cơ bản của hỗn hợp bê tông và bê tông - V. Một số nét chính và cơ chế tác dụng của phụ gia SD đến xi măng bê tông - Phần thứ ba: Sản xuất thử phụ gia siêu dẻo SD-83 I. Mục tiêu sản xuất thử - II. Một số kết quả thu được qua sản xuất thử - Phần thứ tư: Thí nghiệm sử dụng SD-83 chế tạo HHBT lỏng tại thi công đường hầm xả lũ tại thuỷ điện Hoà Bình - Phần thứ năm: Công nghệ sản xuất phụ gia siêu dẻo SD83 - I. Phương pháp sản xuất và dây chuyền công nghệ - II. Nguồn cung cấp nguyên liệu và các thiết bị cho sản xuất - III. Một số yêu cầu về bảo hộ lao động và điều kiện sản xuất - VI. Một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu của dây chuyền sản xuất phụ gia SD-83 có công suất 100 T/n - Phần thứ sáu: Một số kết luận và kiến nghị - I. Một số kết luận - II. Một số kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành