Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu chế tạo xi măng pooclăng trắng bằng lò đứng cỡ nhỏ, đốt than từ nguyên liệu trong nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-9/1985
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Đặt vấn đề - Phần thứ hai:- I. Cơ sở lý thuyết về xi măng trắng - II. Kỹ thuật sản xuất xi măng trắng - Phần thứ ba: Nội dung và kết quả nghiên cứu - I. Nội dung và kết quả nghiên cứu trong phòng rthí nghiệm - II. Nội dung và kết quả nghiên cứu công gnhệ sản xuất - III. Kết quả sản xuất thử - Phần thứ tư: Thiết bị và quy trình công nghệ sản xuất xi măng pooclăng trắng lò đứng - I. Các thiết bị trng dây chuyền công nghệ - II. Quy trình công nghệ - Phần kết luận - Tài liệu tham khảo - Phần phụ lục .

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành