Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặc điểm và ý nghĩa của việc thiết lập các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng - II. Mô hình I: Công ty xây dựng khu vực - 1. Những căn cứ hình thành công ty xây dựng khu vực - 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công ty xây dựng khu vực - 3. Cơ cấu mẫu mô hình I ( Công ty xây dựng khu vực 1) III. Mô hình II: Xí nghiệp liên hợp xây dựng công trình - 1. Căn cứ thành lập mô hình xí nghiệp liên hợp xây dựng công trình - 2. Những đặc điểm của mô hình xí nghiệp liên hợp xây dựng công trình - 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức xí nghiệp liên hợp xây dựng - 4. Việc thành lập, phân chia , sáp nhập, giải thể hợc chuyển hình thức sở hữu xí nghiệp liên hợp - IV. Mô hình III: Liên hiệp xí nghiệp xây dựng chuyên môn hoá - V. Mô hình IV: Công ty xây dựng hoạt động trên cơ sở tập trung các chức năng quản lý ở các cấp (khâu) của bộ máy quản lý -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành