Tìm kiếm nâng cao

Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Nhiệm vụ nghiên cứu - II. Tính toán các thông số kỹ thuật nổ mìn - A. Một số đặc điểm chung và tính toán các thông số kỹ thuật ban đầu - 1. Đặc điểm chung - 2. Tính toán các thông số nổ mìn ban đầu - B. Nghiên cứu thựuc nghiệm các thông số kỹ thuật nôt mìn khai thác đá cho đập đá đổ thải xỉ - 1. Phương pháp và điều kiện tiến hành thực nghiệm - 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thôgn số khoan nổ đến kết quả cấp phối hạt tạo được sau nổ mìn - 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến kết quả nổ mìn đảm bảo tỷ lệ cấp hạt theo yêu cầu - III. Quan sát đo đạc thống kê qua các đợt nổ khác nhau - 1. Phương pháp hình học - 2. Phương pháp tuyến tính - 3. Phương pháp thể tích - IV. Những kết luận rút ra -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành