Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu thiết kế nền móng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I. nghiên cứu đánh giá các loại đất yếu và nền đất yếu thường gặp ở Việt Nam - I. Những đặc điểm của đất yếu - II. Nền đất yếu ở Việt Nam - 1. Đặc điểm của nền đất yếu ở Việt Nam - 2. Nền đất yếu ở các vùng đồng bằng - 3. Các đặc trưng cơ lý của nền đất yếu Việt Nam - Phần II. Nghiên cứu các thiết kế xử lý nền đất yếu trên cơ sở máy thi công được trang bị ở đội thực nghiệm trung tâm nghiên cứu KT-KT - A. Phương pháp nén chặt đất bằng cọc cát - I. Giới thiệu phương pháp - II. Nguyên lý thiết kế cọc cát - III. Công tác thi công - B. Gia cố nền bằng phương pháp cố kết có băng nhựa tháot nước thẳng đứng - I. Giới thiệu chung - II. Nguyên lý thiết kế - III. Công tác thi công - VI. Công tác kiểm tra và nghiệm thu - V. Một số nhận xét của phương pháp - VI. Ví dụ tính toán - VII. Các ứng dụng thực tế - C. Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc đất vôi và đất xi măng - I. Giới thiệu chung - II. Cơ sởkhoa học và lý thuyết của phương pháp - III. Tính toán cọc- IV. các kết quả nghiên cứu trong phòng phục vụ cho công tác thiết klế - V. Công tác thi công và thí nghiệm hiện trường - VI. Nhận xét phương pháp - VII. ứng dụng thựuc nghiệm cọc Đ-V và Đ-XM -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành