Tìm kiếm nâng cao

Chế tạo lò nung vật rèn dùng dầu thải + khí thay than

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Tính toán thế xây lò - 1. Cơ sở chọn vật liệu - 2. Phương pháp xây và cấu trúc và cấu trúc của các thế xây - II. Khung lò - III. Tính toán mỏ phun: - 1. Chọn mỏ phun - 2. Tính toán chi tiết - IV. Tính toán sự chảy của nhiên liệu - 1. Xác định lượng không khí cần thiết - 2. Xác định nhiệt độ cháy -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành