Tìm kiếm nâng cao

Tình hình hàng hoá nhà ở của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1993/1993-11/1993
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Tình hình nhà ở của Trung quốc. br 2. Quá trình hàng hoá nhà ở của Trung quốc. br 3. Tác động của hàng hoá nhà ở tới nền kinh tế. br 4. Bài học kinh nghiệm và kiến nghị đối với quản lý nhà ở của Việt nam

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành