Tìm kiếm nâng cao

Kinh nghiệm tiếp thị của các hãng nước ngoài

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1993/1993-12/1993
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Phương pháp và kinh nghiệm tiếp thị của các hãng nước ngoài - 1. Nghiên cứu thị trường - 2.Thực thi chiến lược hướng tới khách hàng - 3.Sử dụng có hiệu quả nghệ thuật quảng cáo - 4.Có chiến lược định giá thích hợp - 5.Tổ chức tốt các kênh tiêu thụ - II. Vài nét về công tác tiếp thị ở nước ta - III. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành