Tìm kiếm nâng cao

Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số nước trên thế giới

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện khoa học tài chính
Năm xuất bản: 1993
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I/ Mục đích của việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước - II/ Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước hiện nay - 1. Giải pháp đã và đang thực hiện ở một số nước trên thế giới - 2. Quá trình thực hiện cổ phần hoá ở Việt nam - III/ Bước đi và biện pháp tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nướcV 1.Những vấn đề trong thí điểm, tổng kết rút kinh nghiệm để tiến đến thực hiện trên quy mô toàn quốc - 2.Những vấn đề về đánh giá tài sản, xác định cổ phần, tổ chức bán cổ phần và tổ chức thị trường vốn - IV/ Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành