Tìm kiếm nâng cao

Phân vùng đất và quy hoạch không gian xanh nhằm sử dụng hợp lý đất và bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ lâm nghiệp
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Vị trí vấn đề và lịch sử của vấn đề nghiên cứu.
- 2. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện.
- 3. Phương pháp nghiên cứu.
- 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
- 5. Đánh giá chung và một số đề nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành