Tìm kiếm nâng cao

Tình hình và xu thế phát triển hoạt động bồi dưỡng và đào tạo lại người lao động trên thế giới

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1993/1993-12/1993
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I- Tóm tắt- II- Mở đầu- III- Nội dung- 1. Khái niệm về bồi dưỡng và đào tạo lại - 2. Quan niệm về bồi dưỡng và đào tạo lại- 3. Vài nét cơ bản về bồi dưỡng và đào tạo lại- 4. Vài nét về bồi dưỡng và đào tạo lại ở nước ta- 5. Kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành