Tìm kiếm nâng cao

Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường trong công nghiệp hoá chất

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1993/1993-12/1993
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Mối liên quan giữa phát triển công nghiệp hoá chất và ô nhiễm môi trường- 2. Tình hình ô nhiễm môi trường do việc sản xuất và sử dụng hoá chất ở nước ta- 3. Các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường do sự phát triển của công nghiệp hoá chất gây ra

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành