Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho một số xe máy thi công chủ yếu

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1981/1981-1/1985
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề - II.Phương pháp tính toán -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành