Tìm kiếm nâng cao

Tổng quan về `mô hình` công nghiệp hoá trong lịch sử và hiện tại

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Các nước Tư bản chủ nghĩa cổ điển- 2. Các nước Tư bản chủ nghĩa phát triển muộn hơn và tương đối nhỏ- 3. Nước Liên xô- 4. Các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu(cũ) - 5. Các nước xã hội chủ nghĩa (cũ) khác- 6. Các nước đang phát triển

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành