Tìm kiếm nâng cao

Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 1,Toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ và các vấn đề Nhật Bản đang đón gặp

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KH&CN Nhật Bản
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I.Sự phát triển của toàn cầu hoá:
- 1. Sự mở rộng các hoạt động kinh tế vượt biên giới quốc gia.
- 2. Toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ.
- 3. Những vấn đề mới.
- 4. Kết luận .
- II. Đẩy mạnh toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ:
- 1. Quan điểm cơ sở đối với việc đẩy mạnh toàn cầu hoá.
- 2. Những đặc trưng của hợp tác quốc tế ở Mỹ và châu Âu.
- 3. Theo hướng `toàn cầu hoá từ trong nước`.
- 4. Tập hợp trung các giá trị và quy tắc để hỗ trợ sự toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ.
- III. Mong đợi của chúng ta đối với khoa học và công nghệ tại thời điểm bước ngoặt lịch sử hiện nay, nhiệm vụ và triển vọng đối với Nhật Bản

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành