Tìm kiếm nâng cao

Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 2,Hiện trạng của khoa học và công nghệ ở Nhật Bản và ở các nước khác

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KH&CN Nhật Bản
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Chi phí cho nghiên cứu và triển khai:
- 1. Tổng chi phí cho nghiên cứu và triển khai.
- 2. Chi phí cho nghiên cứu và triển theo khía cạnh nguồn kinh phí và khu vực thực hiện khai.
- 3. Chi phí và nghiên cứu triển khai theo tính chất đề tài nghiên cứu.
- II. Cán bộ nghiên cứu:
- 1. Nghiên cứu viên.
- 2. Chi phí nghiên cứu triển khai trên mỗi nghiên cứu viên.
- 3. Nhân lực tham gia nghiên cứu triển khai.
- 4. Các xu hướng chung về học vị .
- III. Buôn bán công nghệ và sáng chế:
- 1. Buôn bán công nghệ.
- 2. Sáng chế

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành