Tìm kiếm nâng cao

Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 3,Phát triển chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KH&CN Nhật Bản
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đại cương về chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản:
- 1. Hướng dẫn chung cho chính sách khoa học và công nghệ.
- 2. Hội đồng khoa học và công nghệ.
- II. Cơ cấu thúc đẩy khoa học và công nghệ:
- 1. Cơ cấu quản lý nhà nước.
- 2.Phân phối ngân sách.
- III. Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu:
- 1. Thúc đẩy các lĩnh vực quan trọng trong hoạt động khoa học và công nghệ.
- 2. Các hoạt động nghiên cứu của các cơ quan/tổ chức.
- 3.Củng cố cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy khoa học và công nghệ.
- 4. Trao đổi khoa học và công nghệ quốc tế.
- 5. Bảng niên đại các chương trình NC & TK chủ yếu

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành