Tìm kiếm nâng cao

Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương,Hội nghị cấp Bộ trưởng về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình dương

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đích và các mục tiêu.
- II. Những vấn đề chủ yếu.
- A. Những chiều hướng, phương thức và tác động của đô thị hoá.
- B. Nền kinh tế và sức sản xuất của đô thị.
- C. Sự nghèo khó ở đô thị.
- D. Môi trường đô thị.
- III. Điểm lại các chương trình trợ giúp hiện nay.
- A. Sự trợ giúp ở cấp quốc gia.
- B. Sự trợ giúp ở cấp khu vực.
- IV. Các hành động ở cấp quốc gia.
- V. Các hành động ở cấp khu vực.
- A. Các mối liên kết giữa các chương trình cấp khu vực và quốc gia.
- B. Nghiên cứu và triển khai ở cấp khu vực.
- C. Điều phối và hợp tác ở cấp khu vực.
- D. Sự yểm trợ cho các mạng lưới khu vực>,br>- VI. Những ưu tiên và khung thời gian

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành