Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn,Ngô Lương Dung, Chu Cán Thị..

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin- BXD
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Lời giới thiệu.
- 2. Đón thế kỷ mới sắp tới.
- 3.Tình hình và nhiệm vụ mới của quy hoạch đô thị Trung Quốc.
- 4. Cần phải xử lý tốt một số quan hệ khi quản lý quy hoạch đô thị.
- 5. Tác dụng và cải cách các thành phố trung tâm.
- 6. Xu thế phát triển đô thị Trung Quốc trong thấp kỷ 90 và đối sách

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành