Tìm kiếm nâng cao

Giám sát chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận chất lượng vật liệu xây dựng ở nước Mỹ

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT-BXD
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. Tổ chức và hoạt động giám sát chất lượng công trình xây dựng ở nước Mỹ.
- I. Về cơ cấu tổ chức- 1/ Phòng thẩm tra thiết kế, quy hoạch- 2/ Phòng giám sát hiện trường số 1, số 2, số 3- 3/ Phòng phục vụ phê duyệt- 4/ Phòng hành chính- 5/ Phòng kiểm tra nhà cửa đang sử dụng.
II. Trình tự giám sát- 1/ Chủ đầu tư xin phép- 2/ Cấp giấy chứng nhận cho phép xây cất và việc giao nộp kinh phí giám sát- 3/ Kiểm tra giám sát hiện trường- 4/ Đánh giá công trình- III. Phương thức hoạt động.
- B. Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng ở Mỹ- I. Liên hệ- II. Ước hẹn- III. Kiểm nghiệm- IV. Dấu đăng ký chất lượng- V. Kiểm tra định kỳ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành