Tìm kiếm nâng cao

Khí hậu phục vụ xây dựng và những kết quả đã làm được ở Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu khí tượng thuỷ văn
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu>
- II. Những nghiên cứu về khí hậu xây dựng ở một số nước trên thế giới- 1/ Số liệu khí hậu XD- 2/ Bản đồ khí hậu XD- 3/ Nghiên cứu phục vụ XD- 4/ Khí hậu học đô thị: lớp biên đô thị, mặt đệm đô thị- 5/ Ăn mòn khí quyển và bảo vệ công trình.
- III. Những nghiên cứu về khí hậu XD tiến hành ở Việt Nam- 1/ Phân vùng khí hậu XD phục vụ điển hình nhà ở- 2/ Số liệu khí hậu XD- 3/ Gió với công trình XD- 4/ Xử lý tính toán cường độ mưa phục vụ thiết kế, quy hoạch, che mưa, thoát nước- 5/ Nghiên cứu tính toán các đặc trưng bức xạ và ánh sáng tự nhiên- 6/ Nghiên cứu khí hậu phục vụ bảo dưỡng bê tông và chống nồm cho nền nhà- 7/ Ăn mòn khí quyển và bảo vệ công trình ven biển- 8/ Khí hậu đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành