Tìm kiếm nâng cao

Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Quản lý kiến trúc và quy hoạch - BXD
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu.
- II. Thực trạng các đô thị nước ta.
- III. Nội dung công tác quản lý đô thị.
- IV. Đổi mới biện pháp và chính sách phát triển và quản lý đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành