Tìm kiếm nâng cao

Ngành địa kỹ thuật - Hiện trạng và phương hướng hiện đại hoá

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Vị trí của địa kỹ thuật trong xây dựng.
II. Các bộ môn của địa kỹ thuật.
III. Một số thành tựu về địa kỹ thuật ở Việt Nam.
IV. Những công việc phải làm gấp để hiện đại hoá địa kỹ thuật 1. Về lực lượng cán bộ và công nhân 2. Về trang thiết bị 3. Những vấn đề chuyên môn trọng tâm cần nghiên cứu 4. Về tổ chức và quản lý

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành