Tìm kiếm nâng cao

Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1994/1994-5/1994
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu - II. Thực trạng các đô thị nước ta - III. Nội dung công tác quản lý đô thị- IV. Đổi mới biện pháp và chính sách phát triển và quản lý đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành