Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo Chính sách đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng - Ngân hàng Thế giới
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất:
- 1/ Tài chính đô thị trong sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam- 2/ Chính sách và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất phát triển các đô thị Việt Nam.
- 3/ Đổi mới các chính sách nhằm đẩy mạnh sự nghiệp phát triển nhà ở tại các đô thị Việt Nam.
- Phần thứ hai:
- 1/ Việt Nam: tăng trưởng đô thị và quản lý đô thị.
- 2/ Tài chính địa phương và các mối quan hệ tài chính chính quyền các cấp ở các nước đang phát triển và trong thời kỳ quá độ.
- 3/ Chính sách đất đô thị.
- 4/ Sự phát triển chính sách nhà ở của Việt Nam

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành