Tìm kiếm nâng cao

Tổng luận Các công nghệ xây dựng thích hợp

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT-Bộ xây dựng
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I. Hiện trạng về công nghệ trong ngành xây .
- Phần II. Các điều kiện và khả năng đổi mới công nghệ trong ngành xây dựng.
- Phần III. Các công nghệ thích hợp trong xây dựng.
- Phần IV. Góp phần đổi mới chính sách công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.
- Phần phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành