Tìm kiếm nâng cao

Giám định chất lượng công trình xây dựng ở Trung Quốc

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT -BXD
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Chỉ thị của Bộ Kiến thiết nước CHND Trung Hoa về biện pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- 2. 16 khó khăn trong công tác giám định chất lượng.
- 3. Chất lượng - con đường sống của xí nghiệp

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành