Tìm kiếm nâng cao

Chất lượng công trình xây dựng với việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
bao gồm các tham luận:
- Quản lý chất lượng sản phẩm bê tông công nghiệp là góp phần bảo đảm chất lượng công trình xây dựng.
- Năng lực sản xuất và việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp ở Việt Nam.
- Đẩy mạnh công tác xây dựng tiêu chuẩn và kiểm định chất lượng các sản phẩm bê tông công nghiệp.
- Một số ý kiến về sử dụng quản lý, đánh giá chất lượng bê tông công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
- Vấn đề sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp và giá chào thầu trong giai đoạn hiện nay.
- Tình hình sản xuất và sử dụng bê tông công nghiệp một số vấn đề về công tác quản lý chất lượng bê tông

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành