Tìm kiếm nâng cao

Trung Quốc: Nghiên cứu chiến lược phát triển tập đoàn xí nghiệp ngành công nghiệp xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT xây dựng-BXD
Năm xuất bản: 1998
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Lời giới thiệu: - Nghiên cứu chiến lược phát triển tập đoàn xí nghiệp ngành công nghiệp xây dựng.
- I. Địa vị và tác dụng của tập đoàn xí nghiệp trong phát triển ngành CN xây dựng.
- II. Những khó khăn và vấn đề trong phát triển tập đoàn xí nghiệp xây dựng.
- III. Cấu tạo chức năng và con đường hình thành tập đoàn xí nghiệp xây dựng.
- IV. Môi trường bên ngaòi và chính sách đồng bộ phát triển tập đoàn xí nghiệp xây dựng- - Nội dung thí điểm và suy nghĩ về quyết sách cải cách chế độ xí nghiệp của Cục 1 Xây dựng Trung quốc- - Điểm mấu chốt làm tôt công tác thí điểm lập chế độ xí nghiệp hiện đại là lựa chọn đúng cửa đột phá (Tập đoàn xây dựng Vũ Hán)- - Coi việc trao quyền quản lý kinh doanh tài sản quốc hữu là bước chuyển ngoặt, thúc đẩy tiến trình thí điểm lập chế dộ xí nghiệp hiện đại (Tập đoàn xây dựng Thượng Hải).

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành