Tìm kiếm nâng cao

Trung Quốc: Con đường phát triển năng lực tổng thầu và kỹ xảo đấu thầu xây dựng công trình

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT xây dựng- BXD
Năm xuất bản: 1997
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Lời giới thiệu.
- Thực hiện chiến lược sáng tạo, thúc đẩy hai chuyển biến, tìm tòi con đường cải cách và phát triển xí nghiệp xây dựng quốc doanh lớn.
- Lập bản vẽ chi tiết thi công trong thể chế tư vấn công trình quốc tế.
- Bàn về kỹ thuật tiến hành và kỹ xảo quyết sách đấu thầu công trình.
- Báo giá đấu thầu và thiết kế tổ chức thi công.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành