Tìm kiếm nâng cao

Trung Quốc: Nhà ở- điểm nóng tiêu dùng mới, điểm tăng trưởng kinh tế mới

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT xây dựng- BXD
Năm xuất bản: 1997
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Lời giới thiệu.
- Xây dựng nhà ở sẽ hình thành điểm nóng tiêu dùng mới và điểm tăng trưởng kinh kế mới.
- Vì sao đề ra xây dựng nhà ở là điểm tăng trưởng kinh tế.
- Phải áp dụng biện pháp làm cho nhà ở hình thành điểm nóng tiêu dùng.
- Đẩy mạnh tiêu dùng nhà ở, thúc đẩy xây dựng nhà ở.
- Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng đô thị phải đảm bảo cho điểm tăng trưởng kinh tế mớ.
- Dựa vào tiến bộ KHKT, thúc đẩy hai chuyển biến của ngành nhà ở.
- Chính sách nhà ở là mấu chốt làm cho xây dựng nhà ở kích thích được tăng trưởng kinh tế.
- Ngành nhà đất hiện nay đứng trước 3 mâu thuẫn lớn.
- Tạo dựng ngành nhà ở hiện đại hoá.
Lưu thông tiền tệ phục vụ nhà đất cần được nhanh chóng gây dựng và phát triển.
- Các biện pháp chính sách có thể lựa chọn để kích thích tiêu dùng về nhà ở, thúc đẩy xây dựng nhà ở.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành