Tìm kiếm nâng cao

Trung Quốc: Khoa học, giáo dục thúc đẩy ngành xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT xây dựng- Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1997
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Lời giới thiệu>
- Thực hiện `Chiến lược khoa học-giáo dục làm phồn vinh đất nước`, thúc đẩy giáo dục xây dựng phát triển.
- Nắm bắt cơ hội, đi sâu cải cách, phấn đấu nâng cao toàn diện phẩm chất của đội ngũ xây dựng.
- Khoa học, giáo dục thúc đẩy công nghiệp vật liệu xây dựng.
- Phải tiến hành giáo dục kỹ thuật và tiếp cận với thế giới.
- `Công trình 211` và chiến lược bồi dưỡng nhân tài sang thế kỷ sau của ngành công nghiệp VLXD

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành