Tìm kiếm nâng cao

Cải cách và phát triển của ngành Xây dựng nước CHND Trung Hoa

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1997
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Chương trình thăm và làm việc của Đoàn Bộ Xây dựng Việt Nam tại Trung Quốc.
II. Những nội dung làm việc của đoàn tại Trung Quốc và một số kết quả khảo sát chủ yếu.
2.1. Một số tình hình chung về sự phát triển của ngành xây dựng Trung Quốc- 2.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Trung Quốc- 2.3. Công tác quy hoạch- 2.4. Kiến trúc- 2.5. Công nghệ xây dựng- 2.6. Xây dựng cơ sở kỹ thuật hạ tầng- 2.7. Phát triển và quản lý nhà ở- 2.8. Quản lý đô thị- 2.9. Khoa học công nghệ- 2.10. Công tác đào tạo>
III. Một số đề xuất, kiến nghị.
IV. Các phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành