Tìm kiếm nâng cao

Định hướng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam và công nghiệp xây dựng Việt Nam thơì kỳ 1992-2000

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Hiện trạng công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam.
II. Dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng đến năm 2000.
III. Định hướng phát triển vật liệu xây dựng.
IV. Định hướng nâng cao năng lực ngành xây dựng.
V. Một số biện pháp thực hiện.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành