Tìm kiếm nâng cao

Tiềm năng đá ốp lát Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Xây dựng công nghiệp - Bộ xây dựng
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Giới thiệu khái quát về tiềm năng đá ốp lát Việt Nam.
- 1.1. Nguồn gốc và các chủng loại đá ốp lát Việt Nam.
- 1.2. Trữ lượng và phân bố nguồn tài nguyên đá ốp lát Việt Nam.
- 1.3. Đặc điểm chất lượng và mỹ thuật của đá ốp lát Việt Nam.
- 1.4. Kết luận đánh giá chung.
- Phần II: Bảng liệt kê các mỏ đá ốp lát ở Việt Nam

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành