Tìm kiếm nâng cao

Chiến lược ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống đến năm 2000 VIBECO

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xí nghiệp liên hợp bê tông xây dựng Hà Nội - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Tình hình kinh tế xã hội.
- Phần II: Mục tiêu ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống.
- Phần III: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật.
- Phần IV: Các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất.
- Phần V: Đổi mới phương thức kinh doanh và phương pháp quản lý.
- Phần VI: Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành