Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT-BXD
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Lời giới thiệu.
- Đón thế kỷ mới sắp tới.
- Tình hình và nhiệm vụ mới của quy hoạch đô thị Trung Quốc.
- Cần phải xử lý tốt một số quan hệ khi quản lý quy hoạch đô thị .
- Tác dụng và cải cách các thành phố trung tâm.
- Xu thế phát triển đô thị Trung Quốc trong thập kỷ 90 và đối sách

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành