Tìm kiếm nâng cao

Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đích và các mục tiêu.
II. Những vấn đề chủ yếu:
A- Những chiều hướng, phương thức và tác động của đô thị hoá.
B- Nền kinh tế và sức sản xuất của đô thị.
C- Sự nghèo khó ở đô thị.
D- Môi trường đô thị.
III. Điểm lại các chương trình trợ giúp hiện nay:
A- Sự trợ giúp ở cấp quốc gia.
B- Sự trợ giúp ở cấp khu vực.
IV. Các hành động ở cấp quốc gia.
V. Các hành động ở cấp khu vực .
VI. Những ưu tiên và khung thời gian

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành